VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2018-2019

 

Solf hem och skola rf. ́s syfte och verksamhet under det kommande läsåret är att befrämja och upprätthålla en god gemenskap mellan elever, föräldrar och lärare. Målsättningen är att stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge barnen/eleverna en god och trygg uppväxtmiljö.

Föreningens målsättningar under kommande läsår:
  • På olika sätt informera om föreningens verksamhet och om vad som är på gång t.ex via eleverna och via e-post av klassföräldrarna. Föreningens nätsidor (hemsida, facebook) hålls uppdaterade.
  • Uppmuntra till olika elevaktiviteter och bevilja skolan eller klasser ekonomiskt understöd för olika ändamål som t.ex. för olika anskaffningar till skolan, teaterbesök eller andra studiebesök, idrottsevenemang eller annat. Understöd beviljas på basen av inkomna ansökningar.
  • Anordna olika evenemang för elever, föräldrar och lärare, t.ex. temakvällar, föreläsningar, jippon, insamlingar, lotteri, discokväll, lopptorg.
  • Stöda elevernas hälsa med att bekosta xylitoltabletter och frukt, som eleverna får i samband med skollunchen.
  • Anordna Power Club-verksamhet för årskurserna 4-6.
  • Ordna hinderbaneloppet Solf OCR Kids. Tävlingen ordnas av Solf hem och skola men elever i Sundom samt Tölby-Vikby skola inbjuds att delta. Loppet består av en bana på ca 4,3 km och 27 hinder. För loppet uppbärs en deltagaravgift på 5 € (inkl. olycksfallsförsäkring).
  • Föreningen skall aktivt söka bidrag för föreningens verksamhet. Ansökningar riktas till fonder, stiftelser eller andra organisationer, företag eller privatpersoner som kan tänkas stöda verksamheten.
 
En styrelsemedlem representerar föreningen Hem och skola i Byarådet.

Uppmärksamma nationella Hem och skola-dagen 2018.

Solf hem och skola rf. 

FO-nummer: 17063112