VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2022-2023

 

Solf Hem och Skola rf kommer under det kommande läsåret att verka för ett gott samarbete mellan Solf skolas elever, föräldrar och lärare. Föräldraföreningen vill stödja skolan och hemmen i deras strävan att ge eleverna en inspirerande och variationsrik skolgång samt en trygg uppväxtmiljö. 

 

Föräldraföreningens målsättning är att:

 • Uppmuntra både skolan och klassföräldrarna till olika elevaktiviteter som stärker elevernas välmående och sammanhållning
 • Ordna tillfällen för föräldrar och skolan att samarbeta och kommunicera 
 • Ge eleverna guldkant på vardagen genom understöd för t.ex. anskaffningar, teater- eller studiebesök, deltagande i kultur- och idrottsevenemang
 • Främja elevernas hälsa med att bekosta xylitoltabletter och frukt åt eleverna
 • Uppmärksamma kulturtraditioner genom att bekosta t.ex. lussebullar, fastlagsbullar åt eleverna
 • Anordna evenemang för elever, föräldrar och lärare, såsom temakvällar, föreläsningar, motionsevenemang, jippon, insamlingar, lotterier och discon 
 • Delta i skolans evenemang såsom Öppet hus
 • Samla in medel för att utveckla skolgårdens aktivitetsmöjligheter

Föräldraföreningen skall även:

 • aktivt söka bidrag för föreningens verksamhet. Ansökningar riktas till fonder, stiftelser eller andra organisationer, företag eller privatpersoner som kan tänkas stödja verksamheten
 • aktivt informera om föreningens verksamhet via kanaler som Wilma, HoS-webbsidan, Facebook-sidan och Instagram.
 • hålla regelbundna styrelsemöten för att hålla sig ajour med aktuella händelser
 • ha ett aktivt samarbete med i Byarådet i Solf
 • uppmärksamma den nationella Hem och skola-dagen

Solf Hem och Skola rf. 

FO-nummer: 1706311-2