VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2021-2022

 

Solf Hem och Skola rf kommer under det kommande läsåret att verka för ett gott samarbete mellan Solf skolas elever, föräldrar och lärare. Föräldraföreningen vill stödja skolan och hemmen i deras strävan att ge eleverna en inspirerande och variationsrik skolgång samt en trygg uppväxtmiljö. 

 

Föräldraföreningens målsättning är att:

- uppmuntra både skolan och klassföräldrarna till olika elevaktiviteter
som stärker elevernas välmående och sammanhållning

- bygga upp möjligheter för ett gott samarbete mellan skolan och föräldrarna 

- ge eleverna guldkant på vardagen genom understöd för t.ex. anskaffningar, teater- eller studiebesök, deltagande i kultur- och idrottsevenemang. 

- anordna olika evenemang för elever, föräldrar och lärare, t.ex. temakvällar,
föreläsningar, motionsupplevelser, jippon, insamlingar, lotterier och discon 

- främja elevernas hälsa med att bekosta xylitoltabletter och frukt åt eleverna

- uppmärksamma kulturtraditioner genom att bekosta t.ex. lussebullar,
fastlagsbullar åt eleverna

- samla in medel för att utveckla skolgårdens aktivitetsmöjligheter

 

Föräldraföreningen skall även:

- aktivt söka bidrag för föreningens verksamhet. Ansökningar riktas till fonder, stiftelser eller andra organisationer, företag eller privatpersoner som kan tänkas stödja verksamheten

- aktivt informera om föreningens verksamhet via kanaler som Wilma,
HoS-webbsidan, Facebook-sidan och e-post

- hålla regelbundna styrelsemöten för att hålla sig ajour med aktuella händelser

- representeras av en styrelsemedlem i Byarådet i Solf

- uppmärksamma den nationella Hem och skola-dagen

Solf Hem och Skola rf. 

FO-nummer: 17063112