VERKSAMHETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2019-2020

 

Solf Hem och Skola rf kommer under det kommande läsåret att verka för ett gott samarbete mellan Solf skolas elever, föräldrar och lärare. Föräldraföreningen vill stödja skolan och hemmen i deras strävan att ge eleverna en inspirerande och variationsrik skolgång samt en trygg uppväxtmiljö.

Föräldraföreningens målsättning är att:

- uppmuntra både skolan och klassföräldrarna till olika elevaktiviteter som stärker elevernas välmående och sammanhållning

- bygga upp möjligheter för ett gott samarbete mellan skolan och föräldrarna
 
Föräldraföreningen skall även:

- aktivt söka bidrag för föreningens verksamhet. Ansökningar riktas till fonder, stiftelser eller andra organisationer, företag eller privatpersoner som kan tänkas stödja verksamheten

- aktivt informera om föreningens verksamhet via kanaler som Wilma, HoS-webbsidan, Facebook-sidan och e-post

- hålla regelbundna styrelsemöten för att hålla sig ajour med aktuella händelser

- representeras av en styrelsemedlem i Byarådet i Solf

- uppmärksamma den nationella Hem och skola-dagen 27.9.2019

Solf Hem och Skola rf. 

FO-nummer: 17063112