Kontaktuppgifter

Styrelse läsåret 2018-2019

Ordförande: Rolle Träskelin / roland.traskelin(at)abo.fi

Vice ordförande: Peik Kjerulf

Sekreterare: Ann-Sofi Blom

Vice sekreterare: Maria Korhonen

Kassör: Anne Levlin

Bidragssökare: Linda Häggblom

Huvudklassombud och informatör: Johanna Björknäs-Lundström / jbjorkna(at)gmail.com

Power club ansvarig: Christer Sarin

Byarådsrepresentant: Ari Mäkinen

Sup. byarådsrepresentant: Mikaela Hill

Styrelsemedlem: Terhi Lettelin

Styrelsemedlem: Heidi Wolff-Stenberg

Lärarrepresentant: Camilla Särs

 

Klassföräldrar

1a Sarah Ahlbäck, Jenny Forsén

1b Nina Backa, Annica Sandvik

1c Cilla Lönnvik, Niklas Palmberg

2a Sanna Huhta, Martina Lönnvik

2b Annika Näsman, Michael Sirviö

3a Ingrid Barbier, Amanda Peltola 

3b Tina Ginman, Marika Finne

4a Christina Hast, Ann-Chatrin Snickars-Hoxell

4b Therese Hahn, Kenneth Mickelsson

5 Nina Johnsson, Mikaela Hill 

6a Heidi Wolff-Stenberg, Beatrice Rajala

6b Mikaela Bergfors, Mikaela Lervik

Tag kontakt

Skriv siffran 5 med bokstäver: