FAQ / Vanliga frågor om Solf OCR Kids


Vad rekommenderar ni för kläder?

Barnen får gärna klä sig i oömma kläder. Kläderna kan bli våta och smutsiga. Ta gärna med ett ombyte kläder ifall om. De som vill bär handskar.

Hur lång är hinderbanan?

Banan är ca 4 km lång. 

Kan mitt barn springa med en kompis?

Jo, det går bra. Uppge namnet på kompisen i samband med anmälan så ska vi försöka pussla ihop heaten/grupperna så långt som bara möjligt enligt önskemål. Om ni inte anger namnet på någon kompis eftersträvar vi i första hand att lägga ihop barnen i grupper enligt skola och årskurs (om möjligt).

Vem får delta i Solf OCR Kids?

Vi har bjudit in alla elever i Solf, Sundom och Tölby-Vikby lågstadium. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot anmälningar från andra skolor.

Måste man klara alla hinder?

Nej, men oftast klarar nog barnen alla :-) Det är samma bana för alla lågstadiebarnen, men vissa hinder finns det flera varianter av, lättare och svårare. Det allra viktigaste för oss arrangörer är att barnens ska få uppleva känslan av att ha klarat banan, och funktionärer har instruerats att hjälpa barnen ifall att de upplever något hinder som svårt. Barnen får gärna hjälpa varandra över hindren! :-)

Är banan säker?

Hinderbanan är byggd med barnens säkerhet i fokus. Vid varje hinder finns 1-2 funktionärer som hjälper barnen vid behov. 

Finns första hjälp på plats?

Jo, det finns sjukvårdare på plats på området och alla funktionärer har telefonnummern till dem.

Kommer det mera information innan loppet?

Ja, alla anmälda får ett email innan loppet där det framgår starttiden när ditt barn ska starta. 

Är barnen försäkrade?

Jo, om ni betalt anmälningsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring. 

Finns det mat och dryck till salu? 

På plats säljs korv, våfflor, kaffe och bakverk. Dessutom snabblotteri.

 

Vi ses på OCR! :-)

VI TACKAR VÅRA SPONSORER