Välkommen till Solf Hem och Skola rf.

Skolan är en viktig del i våra barns vardag. Föreningen Solf Hem och Skola rf:s målsättning är att främja samarbetet mellan Solf skola och elevernas hem. Föreningen vill också stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge barnen en god skolgång och uppväxtmiljö.
 
 

Solf OCR Kids 3.9.2022

Anmälningsavgiften betalas till Solf Hem och Skola rf
Kontonr: FI41 4958 0010 1042 91

RESULTATEN från Solf OCR Kids 2022

 


Om verksamheten

Solf Hem och Skola rf ordnar olika jippon, föreläsningstillfällen, aktiviteter för att förbättra gemenskapen och vi-andan i skolan/byn. 

Föräldraföreningen understöder skolan ekonomiskt i anskaffningar för att förbättra elevernas trivsel där.  Exempel på dessa bidrag är xylitoltabletter och frukt till eleverna, olika lekredskap och sponsorering av bussar till olika utflyktsmål m.m. 

Vad gör Hem & Skola egentligen? Se videon här. 

 

 

 

Medlemsavgift i Solf Hem och Skola rf

Solf Hem och Skola rf
Kontonr: FI41 4958 0010 1042 91
Föräldrar 5€, elever 2€
Meddelande: Medlemsavgift (elevens och förälderns namn)
 

VI TACKAR VÅRA SPONSORER