Välkommen till Solf Hem och Skola rf.

Skolan är en viktig del i våra barns vardag. Föreningen Solf Hem och Skola rf:s målsättning är att främja samarbetet mellan Solf skola och elevernas hem. Föreningen vill också stöda skolan och hemmen i deras strävan att ge barnen en god skolgång och uppväxtmiljö.
 

Äntligen tillbaka! Solf OCR Kids 3.9.2022

Läs mera om evenemanget

Vanliga frågor om evenemanget

 


Om verksamheten

Solf Hem och Skola rf ordnar olika jippon, föreläsningstillfällen, aktiviteter för att förbättra gemenskapen och vi-andan i skolan/byn. 

Föräldraföreningen understöder skolan ekonomiskt i anskaffningar för att förbättra elevernas trivsel där.  Exempel på dessa bidrag är xylitoltabletter och frukt till eleverna, olika lekredskap och sponsorering av bussar till olika utflyktsmål m.m. 

Vad gör Hem & Skola egentligen? Se videon här. 

 

 

 

Medlemsavgift i Solf Hem och Skola rf

Solf Hem och Skola rf
Kontonr: FI41 4958 0010 1042 91
Föräldrar 5€, elever 2€
Meddelande: Medlemsavgift (elevens och förälderns namn)